Hiện nay, Viện trưởng Phòng khám Đa khoa Phương Nam là bác sĩ Trọng Thành Nam là vị bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực khám và chữa bệnh đa khoa.