Mặc dù các nhà khoa học đang nghiên cứu loại vắc xin mới giúp phòng ngừa virus corona, nên bạn cần sử dụng các biện pháp sau đây để phòng ngừa