Ngưng thở khi ngủ là tình trạng bệnh lý gặp ở nhiều người, tiềm ẩn những mối nguy hiểm cho sức khỏe ...