Bác sĩ Đào Trung Hiếu

Bác sĩ tại phòng khám Nhi Đào Trung Hiếu. Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1. Trưởng khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Nhi Đồng 1